Sveio Karateklubb har sitt utspring i et aktivt og kreativt karatemiljø i Sentrum Karateklubb i Haugesund (SKK). Formann og hovedtrener i SKK Alf Ronny Fagerland ønsket å styrke rekrutteringen til kampsportmiljøet på haugalandet.

I 2004 valgte han å satse på en aktiv rekruttering på skolene i distriktet i form av «etter skoletid karate». Det ble arrangert en ukentlig trening på de aktuelle skolene. Dette var lagt opp slik at barna kunne gå rett fra skolen til trening. Høsten 2004 ble det også opprettet «etter skoletid karate» i Sveio. Oppslutningen var formidabel og det ble fort en stabil og engasjert gjeng som var med på treningene i Sveio. Dette ble hele tiden drevet av SKK og Alf Ronny Fagerland.

I januar 2007 hadde miljøet i Sveio fått satt seg, og det ble på et foreldremøte (på oppfordring fra Alf Ronny) besluttet å opprettet en selvstendig klubb i Sveio. Våren 2007 gikk med til å få organisert og planlagt klubbdriften. Fra høsten 2007 starter Sveio Karateklubb opp med en treningsdag i uken i tillegg til «etter skoletid karate».

I januar 2011 flyttet klubben inn i sine nåværende lokaler i Sambrukshuset i Sveio. Vi avsluttet samarbeidet med Alf Ronny Fagerland og sentrum karateklubb våren 2013. Høsten 2013 meldte klubben seg inn i Norges tradisjonelle karateforbund (NTKF).

Norges tradisjonelle karateforbund ble dannet i 1992 og har i dag 17 medlemsklubber. NTKFs sjefsinstruktør er Sensei Masao Kawasoe, 8. Dan. Han er bosatt i London, men kommer til Norge og holder treningssamlinger tre ganger i året. Dette inkluderer også den årlige sommerleiren i Tønsberg hvor i tillegg til Sensei Kawasoe, andre kjente internasjonale instruktører også instruerer. Gjennom NTKFs internasjonale tilknytning, har også medlemmene tilgang til internasjonale trenngsleirer med topp instruktører fra mange land, som for eksempel de årlige leirene i Windsor og Edinburgh.

Sveio Karateklubb har siden oppstarten utviklet seg, og har i dag treninger flere ganger i uka, både i Sveio sentrum og i Førde. Per januar 2018 har klubben rundt 70 aktive medlemmer.